Tülay Altay Akarsoy
Özgeçmiş


e-Posta: takarsoy@ttgv.org.tr
  tulayakarsoy@gmail.com

Konuya ilişkin çalışmaları, sunuşları...Sunucu / Yazar Konu
Sunulduğu Toplantı / Yer Aldığı Yayın
Tarih
Html
Pdf/Ppt
Akarsoy Altay, Tülay  Türkiye Kauçuk Sanayisi www.inovasyon.org; 16.12.2014 [yayımlandığı tarih]  Haziran, 2014     
Akarsoy Altay, Tülay  Türkiye Raylı Sistem Taşıt Araçları İmalat Sanayisi www.inovasyon.org; 12.12.2014 [yayımlandığı tarih]  Haziran, 2014     
Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker  Gezi: Sistemin İçinde ve Çok Katmanlı… / Bir Toplumsal Hareketlenmeyi İş Süreci (ya da Entelektüel Emek) Bağlamında Kavrayabilme Denemesi… Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır.  Ağustos-Eylül 2013     
Akarsoy, Tülay  Otomotiv Sektörü 2012 www.inovasyon.org; 12 Ağustos 2013  Temmuz 2012     
Akarsoy, Tülay Altay  Sel Gider Kum Kalır: Otomotiv Sektörü Stratejisi 2011-2014 Üzerine Görüşler Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 06 ve 13 Mayıs 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır.  06 Mayıs 2011     
Akarsoy, Tülay Altay   Gerçekçi bir Bakış Açısından Türkiye Otomotivde Ne Yapabilir Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 11, 18 ve 25 Şubat 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır.  Şubat 2011     
Akarsoy, Tülay Altay  Küme ve Kümeleşme 2010 Eylül’ünde hazırlanan bu rapor, müellifi tarafından 2011 Ocak’ında yeniden gözden geçirilmiştir. İlk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır.   Ocak 2011     
Akarsoy, Tülay Altay (Mak. Y. Müh., TTGV), Necmettin Kaya (Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi) ve Tayfun Sığırtmaç (Mak. Y. Müh., Aktaş Group)  Rapor: Bursa Raylı Sistem ( Hafif Raylı) Araçları Üretimi 2009 Ekim’inde hazırlanan bu rapor ilk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır.  Şubat 2010     
Akarsoy, Tülay Altay  “Otomotiv Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi: OKÜMKAP” Yenileşim [TTGV tarafından elektronik ortamda (www.ttgv.org.tr) yayımlanan dergi], Örnek Sayı, Ocak 2010.   Ocak 2010     
Akarsoy, Tülay Altay  “Türkiye’de Taşıt Teknolojileri” 2009 Haziran’ında kaleme alınan bu çalışma www.inovasyon.org’da 12 Haziran 2009’da yayımlanmıştır.   12 Haziran 2009      
Akarsoy, Tülay Altay  “A MODEL FOR THE ASSESSMENT OF THE SECTORAL TECHNOLOGICAL SITUATION” Sunulan değerlendirme modeli, Akarsoy tarafından 06/12/2001’de “Otomotiv Ana Sanayii Teknolojik Durum Değerlendirme Çalışması” için ortaya konmuş; 16/05/2002 ve 31/03/2004’te revize edilmiştir. İngilizce’ye 2006 Nisan’ında çevrilmiştir.   Nisan 2006     
Akarsoy, Tülay Altay  “Otomotiv Sektöründe Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Görüşler” Bu çalışma, ilk haliyle, 2005’in Aralık ayında, IX. Kalkınma Planı (2007-2013) Hazırlık Çalışmaları çerçevesinde Otomotiv Sanayii Özel İhtisas Komisyonu’na sunulmuş ve 2006 Mart’ında yeniden gözden geçirilmiştir.   07 Mart 2006      
Akarsoy, Tülay Altay   OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI: 2002 Haziran’ından Günümüze Kaydedilen Gelişmeler 27-28 Mayıs 2005’te Bursa’da yapılan MMO Bursa Şubesi IX. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu’nda sunulmuştur.  Mart 2005      
Akarsoy, Tülay Altay   “Otomotiv Sanayiinde Teknolojik Eğilimler” TAYSAD- KOSGEB, 1. Uluslararası Otomotiv Yan Sanayii Forumu’nda sunulmuştur. 10 Haziran 2004, İstanbul.  10 Haziran 2004     
  OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI /YÖNETİCİ İÇİN ÖZET   Haziran 2002     
  AUTOMOTIVE MAIN INDUSTRY DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL SITUATION / EXECUTIVE SUMMARY   June 2002     
Akarsoy, Tülay Altay  OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / Çalışmada Uygulanan "Sektörel Teknolojik Durum Değerlendirme Modeli"   Bu model, TÜBİTAK-TİDEB tarafından yürütülen 'Otomotiv Sektörü Teknolojik Durum Değerlendirme Çalışması'nda uygulanmıştır.  06 Aralık 2001
Revize: 16 Mayıs 2002  
   
  OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / Birleştirilmiş Veri Tabloları Aşağıda yer alan “Akademisyenler Raporu” ve “Firmalar Raporu”nda kullanılmıştır.  Mayıs 2002     
Editörler:Prof. Dr. Nesim Erkip ve Tülay Akarsoy Altay’ın katkıları ile Prof. Dr. Y. Samim Ünlüsoy  OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / AKADEMİSYENLER RAPORU TÜBİTAK Bilim Kurulu’na sunulmuştur.  Mayıs 2002     
  OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / Birleştirilmiş Veri Tablolarına ilişkin Açıklama Aşağıda yer alan “Akademisyenler Raporu” ve “Firmalar Raporu”nda kullanılmıştır.  Mayıs 2002     
  AKADEMİSYENLER RAPORU EKİ / Tasarım, Tasarım Doğrulama ve Teknoloji Edinimi Yöntemlerinin Dağılım Grafiği        
Editörler:Prof. Dr. Nesim Erkip’in katkıları ile Doç. Dr. B. Orhan Alankuş, Tülay Akarsoy Altay ve Doğan Şan  OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / FİRMALAR RAPORU TÜBİTAK Bilim Kurulu’na sunulmuştur.  Haziran 2002     

   

 

 

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002