Baha Kuban, Dr.
Özgeçmiş


e-Posta: BKUBAN@sisecam.com.tr
 

Konuya ilişkin çalışmaları, sunuşları...Sunucu / Yazar Konu
Sunulduğu Toplantı / Yer Aldığı Yayın
Tarih
Html
Pdf/Ppt
Kuban, Baha, Dr.  "Brezilya Dersleri; Siyasetten Sonra Teknoloji Politikasında da Latin Rüzgarı mı?" Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 25 Ağustos 2006 tarihli 1014'ncü sayısında yayımlanmıştır.  Temmuz 2006     
  "Brezilya Dersleri; Siyasetten Sonra Teknoloji Politikasında da Latin Rüzgarı mı?" EK1        
  "Brezilya Dersleri; Siyasetten Sonra Teknoloji Politikasında da Latin Rüzgarı mı?" EK2        
Dr. Baha Kuban’ın arşivinden  Avrupa Bilimi Sosyal Forumu (European Science Social Forum): Avrupa Parlamentosu Üyelerine Yapılan 7’nci Çerçeve Program’la ilgili Çağrı Avrupa Bilimi Sosyal Forumu’nca Avrupa Parlamentosu üyelerine yazılan 04.04.2005 tarihli mektup ve ekindeki dilekçe  04 Nisan 2005      
Kuban, Baha  “Teknoloji Değerlendirmenin Değişen Yüzü; Toplumsal Denetime Doğru” TÜBİTAK-MAM"Kritek 2001"Kritik Teknolojiler Sempozyumu,TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze.  20-21 Eylül 2001     
Dr. Kuban’ın Arşivi’nden  “Ulusal Güneş Pilleri Stratejisi” İkinci Sarıgerme Güneşten Elektrik Enerjisi Çalışma Grubu Raporu  4-7 Eylül 2001     
Kuban, Baha ve Semih İşevi  “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Demokrasi; Enformasyon Çağında Yetişkinler için Masallar" Kuban, B. ve Semih İşevi, "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Demokrasi; Enformasyon Çağında Yetişkinler için Masallar", (in) Türkiye Kütüphanecilik Derneği, ‘21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu’ Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Hatay, s.142-145.  19-20 Nisan 2001     
Kuban, Baha  “Teknolojik Determinizm ve Teknolojinin Toplumsal Denetimi” Kuban, B., “Teknolojik Determinizm ve Teknolojinin Toplumsal Denetimi”, (in) Ansal, Hacer and Deniz Çalışır, (Eds), Science, Technology and Society Symposium / Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Toplum Sempozyumu, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü / Institute of Social Sciences Publication, No:1, İstanbul, 1999.  14-15 Nisan 1999     

   

 

 

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002