Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 22:59 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 61 - 64 Arası   
     
::
  Refik Üreyen Hep Anılarımızda Yaşayacak: Sanayimizi ARGE’ye ve yenilikçi faaliyetlere yönlendirme çabalarının öncü ve örnek isimlerinden Mak.Y.Müh. Refik Üreyen 20 Ocak’ta sevenlerine, dostlarına veda etti. O bundan sonraki yaşamını anılarımızda sürdürecek. O mükemmel bir mühendisti; bir araştırmacı ve tasarımcıydı; ARGE, inovasyon ve teknoloji yöneticisiydi. Bu uğraş alanlarının örnek alınan bir beyin emekçisiydi. Hepsinden önemlisi de, bu ülkede yeni bir ürün tasarımlanması, geliştirilmesi, bu yeteneğin kazanılması misyonuna kendisini bir yurtsever olarak adamış olmasıydı. Onun için söyleyecek sözü olanların iletilerini sitemizde açtığımız Refik Üreyen’e Sevgi ve Saygı sayfasında yer almak üzere harunaykutgoker@gmail.com adresine bekliyoruz... Onu hep sevgiyle ve saygıyla anacağız... 23 Ocak 2014.
::
   OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013Yeni yayımlanan OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 günümüzün küresel ekonomisinde gözlenen bilgi ve yenilikçilikteki başlıca gelişme eğilimlerini ortaya koyuyor ve bu çerçevede ülkelerin durumlarını irdeliyor. Verilen grafik ve tablolar Türkiye’nin durumunu da ayrıca bir yorumda bulunmayı gerektirmeyecek açıklıkta gözler önüne seriyor. (29 Ekim 2013)
::
   Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and InnovationOECD, "Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation" başlığını taşıyan yeni bir çalışma yayımladı (2013). Çalışmada bilgi tabanlı sermaye yatırımlarının, üretkenliği ve yaşam standartlarını yükseltmenin en etkin aracı olduğu bir kez daha vurgulanıyor. Ortaya konan görüş ve politikaların 2011’de, 2012’de ve bu yıl düzenlenen yüksek düzeyli üç etkinlikte akademisyenler, politika uzmanları ve uygulamacıların süzgecinden geçirildiği belirtilen bu çalışma, bilgilerimizi güncelleyebilmek için iyi bir fırsat… (22 Ekim 2013)
::
  Financial Times’ın ekonomiyle ilgili baş yorumcusu Martin Wolf, 04 Ağustos 2013 tarihli kitap-yorum yazısında yenilik (inovasyon) politikalarıyla uğraşanları yakından ilgilendiren bir kitabı ele almış. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Mythsbaşlıklı bu kitabın yazarı Sussex üniversitesi iktisat profesörlerinden Mariana Mazzucato… Wolf’a göre, Mazzucato kitabında, devletin yenilikçilikteki rolüyle ilgili olarak ortaya koyduğu çarpıcı örneklerden hareketle, genel kanıya ters düşen şöyle bir tez ileri sürmüş: ‘Evet, yenilikçilik cesur girişimciliğe dayanır. Ama risk üstlenme konusunda en cesur davranan ve yenilik alanında en büyük atılımları gerçekleştiren özel sektör değil; bildiğiniz şu çok kötü devlettir.’ Galiba önce Martin Wolf’un “A much-maligned engine of innovation” başlıklı değerlendirmesine göz atmak; sonra da sözünü ettiği kitabı edinmek gerekecek. Bizi bu yayından haberdar eden Yusuf Işık’a teşekkürlerimizle… 10 Ağustos 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara