Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 23:14 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 101 - 104 Arası   
     
::
  Ülkemizde teknoloji yeteneğini -özellikle de teknolojik inovasyon yeteneğini- geliştirmek için kamunun tedarik politikasının (kamu tarafından yapılan satın almaların) etkin bir araç olarak kullanılabileceği bu sitede çok savunuldu. Fraunhofer Sistem ve İnovasyon Araştırmaları Enstitüsü'nce (Almanya) Avrupa Komisyonu için yapılan, "İnovasyon ve Kamu Tedariki" konulu çalışmanın Nihai Raporunu da “[Innovation and Public Procurement: Review of Issues at Stake (Final Report)]” bu çerçevede bilgilerinize sunuyoruz. Çalışmada Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Hollanda, İtalya ve Norveç'ten alınan uygulama örnekleri irdelenerek çıkarılan önemli dersler var. Ayrıca, 15'i AB üyesi olmak üzere 19 ülkenin "kamu tedarik uygulamaları ve yapıları" inceleniyor. Bu çalışmayı bize ileten Prof. Dr. Metin Durgut'a (ODTÜ) teşekkürlerimizle. (15 Mart 2007)
::
  İmalât sanayiinde, ülkemizin, üretim merkezi olma konumunu kaybetmemesinin ve bunun için, en azından tasarım geliştirme ve doğrulamada da bir mükemmeliyet merkezi hâline gelmesinin yaşamsal önemi biliniyor. Bu açıdan, Türkiye'nin, dünya imalât sanayiindeki değişim dinamiklerini yakından izleyip değerlendirmesi gerek. OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü'nce 27 Ekim 2006'da yayımlanan "The Changing Nature of Manufacturing in OECD Economies (OECD Ekonomilerinde İmalât Sanayiinin Değişen Doğası)" başlıklı makale bu bağlamda incelenmeye değer. D. Pilat, A. Cimper, K. Olsen ve C. Webb'in bu ortak makalesini, bize ileten Sayın Yusuf Işık'a teşekkürlerimizle birlikte, bilgilerinize sunuyoruz. (31 Ekim 2006)
::
  Bir ülke inovasyondaki yetkinliğini 21. Yüzyıl’da da sürdürebilmek için ne tür önlemler alır; ne tür yasal düzenlemeler yapar? Bu sorunun yanıtını, 15 Aralık 2005’te ABD Senatosu’na sunulmuş olan Ulusal İnovasyon Yasa Tasarısı’nda bulmak mümkün. Daha önceki bir ‘Haber/Yorum’ penceremizde de yer verdiğimiz, ABD Ulusal İnovasyon İnisiyatifi’nin 2004 Aralık’ında yayımlanan “Innovate America” başlıklı raporundan esinlenilerek hazırlanmış olan bu yasa tasarısından, galiba, ülke olarak öğreneceğimiz çok şey var. Tasarının tam metnini (S.2109: National Innovation Act of 2005) bilgilerinize sunuyoruz. (07 Haziran 2006)
::
  Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI - Institut Français des Relations Internationales), Luis Miotti ve Frédérique Sachwald imzasını taşıyan “The 'Old Economy' in the New Globalization Phase” başlıklı bir rapor yayımladı (Mart, 2006). Yeni ekonomiye özgü bazı sanayi kollarının dünya ticaretindeki paylarının, 2000’li yıllarda, 1990’lardakinin tersine, toplam ticaretteki artış hızından daha düşük bir hızla arttığına; buna karşılık, bazı geleneksel sanayi kollarında ihracat performanslarının yükselmeye başladığına işaret eden rapor, geleneksel sanayilerin ekonomideki ağırlıklarını korudukları Türkiye açısından dikkatle incelenmeye değer. Milliyet Gazetesi’ndeki köşe yazılarıyla (30.04-01.05.2006) bu rapordan haberdar olmamızı sağlayan Sayın Osman Ulagay’a teşekkürlerimizle. (01 Mayıs 2006)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara