Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 22:59 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 97 - 100 Arası   
     
::
  Enerji meselesi, Türkiye’de de gündemin en sıcak tartışma konularından biri. Ne var ki, biz bu meseleyi de bütün boyutlarıyla, örneğin teknoloji boyutuyla, pek fazla tartışmıyoruz. Onun için, “Bugünkü gelişme modelleri, özellikle de enerji kullanım modelleri, çevresel açıdan sürdürülebilir mi?” konusunu ele alan ve bu bağlamda “teknolojideki gelişmelerin dünya enerji tüketimindeki artışın yarattığı sorunları çözmeye yetip yetmeyeceğini” irdeleyen bir çalışmayı ilginç bulacağınızı sanıyoruz. "Energy, Development and the Environment: An Appraisal three Decades After the ‘Limits to growth” başlığını taşıyan bu çalışma Giovanni Dosi’nin danışmanlığında Dr. Marco Grazzi tarafından hazırlanmış ve Accademia Nazionale dei Lincei ve EniTecnologie’nın 27-28 Mart 2006’da, Roma’da düzenledikleri “Structural Dynamics and Economic Growth: the Central Role of the Energy Paradigm” konulu Konferans’ta sunulmuş. Bu çalışmadan bizi haberdar eden Prof. Dr. Metin Durgut hocamıza teşekkür ederiz. (03 Ocak 2008)
::
  “Ekonomi politikası belirlenirken inovasyonun ön plana çıkarılması tek başına bir anlam ifade etmez; bu konuda bütün bir hükumet mekanizmasının koordineli ve tutarlı bir yaklaşım göstermesi şarttır... Genellikle etkin bir sanayi politikası uygulamaktan kaçınmış olan ülkeler bile son yıllarda prodüktivite artışı ve ekonomik büyümeye omuz vermek için inovasyon ortamını geliştirebilmenin yeni yollarını aramaktadırlar. Örneğin, ABD, 2005’teki ‘Innovate America’ stratejisi ile bu konuda öne çıkmıştır...” Bu satırlar OECD’nin yeni yayımladığı “Innovation and Growth: Rationale for an Innovation Strategy” başlıklı rapordan. Bu raporu ilginç bulacağınızı sanıyoruz. Size, OECD’nin yine yeni yayımlanan bir raporunu daha sunuyoruz. “Compendium of Patent Statistics (2007)” başlıklı bu raporda, ulaşılabilen en son, uluslararası, karşılaştırılabilir patent verileri var. Veriler inovasyon faaliyetlerindeki son trendleri yansıtacak biçimde düzenlenmiş. Bu raporu incelerken, G. Dosi ve arkadaşlarının fikri mülkiyet haklarının teknolojik inovasyonu teşvik edici bir unsur olarak rollerini irdeledikleri “How much should society fuel the greed of innovators? On the relations between appropriability, opportunities and rates of innovation” başlıklı makaleye de göz atmanızı öneririz. Prof. Dr. Metin Durgut tarafından Site’mize iletilen bu makalede fikri mülkiyet hakları ve inovasyon ilişkisinin farklı bir biçimde değerlendirildiğini görecek ve OECD Raporu’ndaki verilere farklı bir açıdan da bakabileceksiniz. (29 Ekim 2007)
::
  AB 7'nci Çerçeve Programı'na Türkiye'nin katılmasını resmileştiren mutabakat zaptı, 1 Haziran 2007'de Brüksel'de imzalandı. Çerçeve programlar nasıl hazırlanıyor? Bu programların ardında yatan politikaların şekillenmesinde rol oynayan aktörler ve faktörler, siyasi kısıtlar ve fırsatlar, toplumsal iddialar ve beklentiler nelerdir? Önceki programlar AB'ye ne sağladı? Bu soruların yanıtlarının, sadece, AB politikalarının kapalı kapılar ardında oluştuğunu düşünen AB yurttaşları için değil; çerçeve programlara katılmanın bazı akademisyenlerimizce bile tereddütle karşılandığı ülkemiz için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konularda bize ışık tutacak bir kitap var elimizde: A New Deal for an Effective European Research Policy: The Design and Impacts of the 7th Framework Programme. Springer tarafından yayımlanan (2006) bu kitabın baş editörü Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Direktörlüğü'nde kilit bir konumda bulunan Prof. Dr. Uğur Müldür... Bu kitaptan, özellikle, Türkiye'nin çerçeve programlarla ilgili kişi ve kurumlarının çok yararlanacaklarını umuyoruz. (17 Haziran 2007)
::
  “İmalat sanayiinin istihdam yaratma potansiyelini gösteren çalışanlar endeksinin 1997-2006 döneminde yaklaşık %16’lık bir azalma göstererek, görülen üretim artışına rağmen istihdam yaratılamadığı; aksine istihdam düzeyinin düştüğü... Çalışanlar verimlilik endeksinin ise, dönemin tamamında artış göstererek 162 düzeyine ulaştığı, ancak bu artışın teknoloji ya da etkinlik artışından kaynaklanmış olabileceği gibi, önemli ölçüde çalışanlar endeksindeki azalmadan da kaynaklanmış olabileceği...” görülmektedir. Bu ve benzeri tespitler, Türkiye Kalkınma Bankası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü (İzmir Cad. No 35 Kızılay/Ankara) tarafından hazırlanıp yayımlanan (2007) “Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi ve Sektörel Performans Değerlendirmesi (22 Ana Sektör İtibariyle)” konulu çalışmada yer alıyor. Eserin, sanayimizin durumunu yakından izleyen Sitemiz izleyicilerinin ilgisini çekeceği muhakkak. (16 Haziran 2007)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara