Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 22:42 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 93 - 96 Arası   
     
::
  “Yenilik faaliyetleri ile ilgili etkin politikaların tasarlanabilmesi için firmaların yenilikçi davranışları ve bunları belirleyen etkenler konusundaki bilgilerimizi geliştirmemizin önemi büyüktür. Ama, bu bilgilerin asıl kaynağını oluşturan firma düzeyindeki mikro verilere ulaşmanın ve bu verileri uluslararası düzeyde bir araya getirerek kullanmanın önünde, gizliliği korumak amacıyla konulan yasal kısıtlamalar vardır. Kısıtlamaların ötesinde, bu tür verileri toplama konusunda değişik ülkelerde değişik model ve yöntemler uygulandığı için, ülke düzeyinde varılan sonuçlar ülkeler arası karşılaştırmalar yapmaya elverişli de değildir. OECD’nin 2006 yılında yürürlüğe koyduğu ‘Innovation Microdata Project’in amacı, işte bu güçlüklerin üstesinden gelerek araştırmacıların kendi ülkelerinden derledikleri mikroverileri ortak bir çerçevede birleştirip uluslararası düzeyde bir sonuç ortaya koyabilmekti.” Yukarıdaki satırlar, bu projenin ürünü olarak ‘Innovation in Firms: A Microekonomic Perspective’ başlığıyla 2009 sonunda yayımlanan rapordan alındı. Bu raporun da ülkemizde yenilik politikaları ve uygulamalarıyla uğraşanların ilgisini çekeceğine inanıyoruz. (04 Aralık 2009)
::
  TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu sitesinde ilgi çekici bir çalışma yer aldı. Türkiye’de Teknoloji Yönetiminin Analizi ve Gelişmesi İçin Öneriler başlığını taşıyan ve TÜBİTAK’ça desteklenen bir proje kapsamında Prof. Dr. H. Ansal (Işık Üniversitesi), Doktora Adayı H. Aygören (ODTÜ ve Jonkoping International Business School, İsveç), Doktora Adayı B. Beyhan (ODTÜ), Prof. Dr. D. Çetindamar (Sabancı Üniversitesi), Dr. U. Ekmekçi (İTÜ) ve Prof. Dr. S. N. Wasti (ODTÜ) tarafından yapılan bu çalışma (Mayıs 2009) Türkiye’deki firmaların teknoloji yönetimi alanındaki yetenekleri, kapasiteleri, en çok üzerinde durdukları teknoloji yönetimi etkinlikleri ve sıklıkla kullandıkları araç ve teknikler konusunda bilgi sağlamaktadır. Aynı çalışmada, teknolojiden sorumlu yöneticilerin firmalardaki teknoloji yönetimi faaliyetlerinin örgütlenmesi ve teknoloji yönetimi araç ve tekniklerinin kullanımı gibi konularda ne kadar etkin oldukları da ortaya konmaktadır. (12 Haziran 2009)
::
  Uluslararası patent istatistikleri ülkelerin yalnız bilim ve teknolojideki değil, teknolojik inovasyondaki yetenek düzeylerini de bütün açıklığıyla ortaya koyar. Onun içindir ki patent istatistikleri, ülkelerin, aynı zamanda dünya pazarlarındaki üstünlük derecelerinin de bir göstergesidir. Ülkemizin durumunu bir de bu göstergenin yardımıyla değerlendirebilmek için, OECD’nin, yeni yayımlanan 2008 Patent İstatistikleri İncelemesi’ne [Compendium of Patent Statistics: 2008] göz atmakta yarar var. (12 Kasım 2008)
::
  Türkiye’de sanayi için ulusal bir stratejiye olan ihtiyaç, nihayet 2007’nin sonlarına doğru iş çevrelerimizce de dile getirilip tartışılmasına başlanan bir konu oldu. Columbia Üniversitesi’nde Joseph Stiglitz tarafından yönetilen Politika Diyalogu İnisiyatifi [Initiative for Policy Dialogue (IPD)] bünyesindeki “Sanayi Politikaları ve Gelişme” ile ilgili Çalışma Grubu [Task Force] için hazırlanan “ Institutions and Policies Shaping Industrial Development: An Introductory Note” başlıklı makaleyi (Ocak, 2006), ortaya koyduğu 'sanayi politikalarının kuramsal temelleri' ve 'meseleyi ele alış biçimi' açısından ülkemizdeki strateji tartışmalarına da ışık tutacağını düşünerek, bilgilerinize sunuyoruz. Makalenin yazarları Mario Cimoli (ECLAC, Birleşmiş Milletler, Santiago, Şili); Giovanni Dosi (Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa, İtalya), Richard Nelson (Columbia Üniversitesi, New York) ve Joseph Stiglitz (Columbia Üniversitesi, New York)... Bu çalışmadan bizi haberdar eden Prof. Dr. Metin Durgut hocamıza teşekkür ederiz. (03 Ocak 2008)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara