Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 21:49 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 89 - 92 Arası   
     
::
  Bilim, teknoloji, sanayi ve inovasyon alanlarında yetkinleşme söz konusu olduğunda Türkiye’yi en çok karşılaştırdığımız ülkelerin başında G. Kore gelir. 1950’lerde 60’larda pek çok gösterge açısından öndeyken nasıl oluyor da günümüzde bu ülkenin bu denli gerisine düştük; hep sorgulanır. OECD’nin yayımladığı ’OECD Reviews of Innovation Policy: Korea, 2009’, bu konuda yanıtını aradığımız pek çok soruya açıklık getirmektedir. Fırsat bulduğunuzda bu çalışmaya göz atın. (08.04.2010)
::
  “Günümüzdeki kriz, finansman sisteminde kaza eseri ortaya çıkmış bir olay değildir. Tarihsel olarak yinelenen bir olgudur. Pazar sisteminin doğası gereğidir. Teknik değişimin özümseniş tarzından doğan bir sonuçtur. ...Eğer tarihi rehber alacaksak [yaşadığımız] krizin sonrası [yeni] bir altın çağ olabilir. Bu öngörüm teknolojik devrimlerin ekonomi ve toplumda yayınması ve özümsenmesinde gözlenen tarihsel düzene dayanıyor. Nedir o tarihsel düzen? 40 ya da 60 yıl arayla bir teknolojik devrim olur. Her devrim büyük bir gelişme dalgası yaratır; dalganın yükselişi iki aşamalıdır. İlk aşamaya finansman sermayesi; ikinci aşamaya üretici kesimler önderlik eder. Büyük bir finanssal çöküş, bu nöbet değişiminin başladığının göstergesidir.” Bu sözler, ekonomik büyüme ile teknolojik değişim arasındaki ilişkileri inceleyen iktisatçıların önde gelen isimlerinden Carlota Perez’in (Cambridge Üniversitesi, Sussex Üniversitesi ve Tallinn Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi), 2009 Haziran’ında, Londra’da, Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü’nde yaptığı sunuştan... Bu dikkate değer sunuş için lütfen tıklayınız: 'Yarının Kapitalizmi: Finanssal Krizden Sonra Büyüme (Tomorrow's Capitalism: Growth After the Financial Crisis)'... (27.01.2010)
::
  OECD, ‘Eco-Innovation in Industry: Enabling Green Growth’ başlığını taşıyan yeni bir kitap yayımladı. OECD’ye göre, “çevreci-yenilikçilik (‘eco-innovation’), Kyoto sonrası dönemde sanayinin başlıca yönelimlerinden biri olacaktır. Çevreci-yenilikçilik faaliyetleri, yeni bir çığır açacak teknolojilerin hızla uygulama alanına sokulmasını ve teknolojiyle ilintili olmayanlar dâhil, mevcut çözümlerin çok daha sistemik bir yaklaşımla uygulamaya konmasını gerektirecektir. Yine bu faaliyetler, yeni sanayi dallarının ortaya çıkmasını sağlayacak ve firmaların rekabet güçlerini artıracaktır. Bu kitapta, amaç, sürdürülebilir imalatın kıstaslarını ortaya koymak ve yenilikçiliğin mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayarak çevreci yenilikçiliği hızlandırmaktır. Yine bu kitapta, konuyla ilgili kavramlar gözden geçirilmekte ve analitik bir çerçeve oluşturulmakta; çevreci yenilikçiliğin doğası ve içerdiği süreçler incelenmekte; sürdürülebilir imalata ilişkin mevcut göstergelerin geçerliliği tartışılmakta; çevreci yenilikçiliği ölçme yöntemleri irdelenmekte ve çevreci yenilikçilikle ilgili ulusal strateji ve politikalar ortaya konmaktadır.” (26.01.2010)
::
  “OECD’ye üye ülkelerin hükûmetleri ekonomileri açısından yazılım sektörünün öneminin giderek arttığının ve bu sektörde yenilikçiliği güçlendirmek için kamu politikasının taşıdığı potansiyelin farkındadırlar. Bununla birlikte, yazılım sektörü giderek daha karmaşık ve daha dinamik bir hale geldikçe, yazılımda yenilikçiliği kamçılayabilmek için, sektörün daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacak araştırmalara olan ihtiyaç da artmıştır. Sonuçta OECD’nin Sanayi, Yenilik ve Girişimcilik Komitesi, sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir projeyi 2007 Mart’ında yürürlüğe koymuştur.” Yukarıdaki satırlar, bu projenin ürünü olarak, ‘Innovation in the Softwear Sector’ başlığıyla 2009 sonunda yayımlanan rapordan alındı. Bu raporun, bilişimcilerimizin ve ülkemizdeki bilişim sektörünün yenilikçilikte yetkinleşmesi yolunda uğraş verenlerin ilgisini çekeceğini ümit ediyoruz. (04.12.2009)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara