Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 21:32 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 85 - 88 Arası   
     
::
   Inspired by Technology, Driven by Pedagogy | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management ‘Eğitimde teknolojik yenilikçilik (inovasyon)’ konusunun sistemik bir yaklaşımla ele alınması, çok daha fazla fırsat eşitliği sağlayacak, çok daha etkin bir eğitim sisteminin kurulabilmesine imkân sağlar. Öte yandan da, herkese daha kaliteli bir eğitim sunulmasına katkıda bulunabilir. Bu nasıl olur? OECD’nin yayımladığı Inspired by Technology, Driven by Pedagogy: A Systemic Approach to Technology-Based School Innovations başlıklı rapor (2010) bu konuyu irdeliyor ve meselenin anlaşılmasını sağlayacak ana noktaları ortaya koyuyor. / 10 Kasım 2010
::
  1970 yılında, Birleşmiş Milletler’in “Kalkınma için Bilim ve Teknoloji” başlıklı raporunun giriş bölümünü teşkil etmek üzere hazırlanan ve içerdiği radikal görüşlerden dolayı Sussex Manifestosu diye anılan rapor, bilim ve teknolojinin kalkınma için kullanılması konusundaki günümüz düşüncesinin şekillenmesine yardımcı olmuştu. Sussex Üniversitesi’nin Bilim ve Teknoloji Politikası Araştırma Birimi (SPRU) ile Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü’nden (IDS) bir grubun hazırladığı bu raporun yayımlanmasından 40 yıl sonra Yeni Bir Manifesto yayımlandı. Yeni manifesto da, yine Sussex Üniversitesi’nde, SPRU ve IDS işbirliğiyle kurulmuş olan ve STEPS Centre kısa adıyla bilinen, Sürdürülebilirliğin Toplumsal, Teknolojik ve Çevresel Yollarını Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü bir projenin ürünü... Farklı bir dünya oluşturabilme yönünde, bizim dışımızda sürüp giden çabalara, ‘Referandum’ sonrasının bunca dağdağasında bir anlık da olsa dikkatlerinizi çekebilmek için, bu iki manifestoyu bilgilerinize sunuyoruz. Bunlardan ikincisine ilişkin bazı yorumları Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi’nin 20 ve 27 Ağustos 2010 günlü sayılarının Politik Bilim köşesinde ya da yazarının sitemizdeki sayfalarında bulabilirsiniz. / 17 Eylül 2010
::
  Bilim ve teknoloji politikalarının bilimsel bir disiplin ve bilimsel bir araştırma konusu olarak ele alınması ve yenilik iktisadı araştırmalarındaki öncü rolüyle tanınan Christopher Freeman 16 Ağustos’ta yaşama vedâ etti. Freeman bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla ve yenilik iktisadıyla uğraşanlar için efsaneleşmiş bir isimdi; her an başvurulan bir otoriteydi ve onların pek çoğunun da hocasıydı. www.inovasyon.org, bu satırların yazarının Freeman'dan öğrendiklerinden cesaret alarak kurduğu bir sitedir. [Ama ne yazık ki, yine bu satırların yazarı, sınırlı imkânları nedeniyle bu siteyi O’nun ve birlikte çalıştığı ya da mirasçısı olduğu diğer bilim insanlarının öğretilerine yaraşır bir hâle getiremedi.] Christopher Freeman’ı, kurucusu olduğu, Sussex Üniversitesi Bilim Politikaları Araştırma Birimi’nin (şu andaki adı Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Birimi) O’nun anısına açtığı sayfalardan yaptığımız bir seçmeyle ve büyük bir saygıyla anıyoruz. Yine O’nun anısına, "New Technology and Catching Up" özgün adıyla 1989 yılında The European Journal of Development Research dergisinin ilk sayısında yayımlanan anıtsal makalesinin çevirisini de yeniden bilgilerinize sunuyoruz. Işıklar içinde yatsın. / Aykut Göker / 30 Ağustos 2010
::
  OECD’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla ilgili son yayınları içinden sizler için seçtiklerimizi aşağıda dikkatlerinize sunuyoruz. İlginizi çekenleri ‘OECD Bookshop’tan ücretsiz olarak indirip inceleyebilirsiniz: OECD (2010), The OECD Innovation Strategy: Getting A Head Start on Tomorrow; OECD and Royal Society (2010), Symposium on Opportunities and Challenges in the Emerging Field of Synthetic Biology: Synthesis Report; OECD (2009), The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda; OECD (2009), Pharmacogenetics: Opportunities and Challenges for Health Innovation; OECD (2009), ICTs for Development: Improving Policy Coherence; OECD and IBRD (2009), Innovation and Growth: Chasing a Moving Frontier. /15 Haziran 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara