Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 21:19 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 81 - 84 Arası   
     
::
   High-Growth Enterprises | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Teknoloji alanındaki yeni bazı girişimlerin on yıldan biraz fazla bir zamanda, ‘start-up’ konumundan iş âleminin zirvelerine tırmanmada gösterdikleri başarı, yüksek büyüme hızına sahip bu firmalarda belirleyici olan faktörün yenilikçilik olduğunu gösterdi. Yenilikçilik yanında, özellikle, yeni iş alanları yaratma konusunda gösterdikleri beceri de, bu firmaları, yenilik politikalarıyla uğraşanların ilgi odağı hâline getirdi. Hükümetler, yüksek büyüme hızına sahip daha çok firma yaratılabilmesi için nasıl bir politika izlemelidirler? OECD’nin High-Growth Enterprises: What Governments Can Do to Make a Difference başlıklı raporu (2010), bu soruya yanıt bulunabilmesi için, iki yeni araştırmanın bulgularını gözler önüne sermektedir. Bunlardan birincisi, konuyla ilgili olarak 15 ülkede (Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Tunus) yapılan araştırmada ortaya çıkan ilginç bulgulardır. Diğeriyse, OECD’nin KOBİ’ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu’nca yürütülen araştırmanın sonuçlarıdır... Bu araştırmada, 24 ülkede uygulamaya konan, yüksek büyüme hızına sahip firmaları desteklemeye yönelik 340 program gözden geçirilmiştir. / 15 Aralık 2010
::
   Cities and Climate Change | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Kentler, ekonomik etkinlik merkezleri olarak, dünya enerji tüketiminde, dolayısıyla da sera gazı emisyonlarında çok büyük bir ağırlığa sahiptirler. Şu da bir gerçektir ki, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek yerler de, altyapılarıyla ve barındırdıkları çok yoğun nüfuslarıyla yine bu kentlerdir. OECD’nin yayımladığı Cities and Climate Change başlıklı çalışma (2010) kent ve metropolitan bölge yönetimlerinin, iklim değişikliğine yanıt verme konusunda, merkezi yönetimle birlikte çalışarak oynayabilecekleri etkin rolü ortaya koymaktadır. /14 Aralık 2010
::
  Sitemiz yazarlarından Teknoloji Yönetimi Danışmanı Müfit Akyos kendi uzmanlık alanında faaliyet gösterecek bir site kurdu: http://www.inovasyonheryerde.com/ Bu sitenin, www.inovasyon.org izleyicileri için en dikkate değer yanı, “yenilik konusunda ülkemizden ve dünyadan iyi uygulama örnekleri vererek, yorumlayarak, yeniliği yaşamın bütün alanlarına yayma çabalarına katkıda bulunmaya çalışacak” ve “izleyicilerinden gelebilecek örneklere, görüşlere de yer verecek” olması. Akyos, “gönlüm öğrenmekten ve bu alanda doğru kavramların duyurulmasından yana” diyor ve “kavramların, araçların doğru algılanmasının önemli” olduğuna işaret ediyor. Bu önemi gösterebilmek için de, sitesinde, “yeniliğin yaşamın her alanında (üretim, yönetim) olabileceğini; bir ‘cinlik’ olmayıp, bilgi temelli bir faaliyet olduğunu; bir ‘araç’ olarak görülmesi gerektiğini; eğitime, yaratıcılığa, ifade özgürlüğüne, katılımcılığa vb. uzanan kökleri olduğunu; ancak bütünsel niteliği olan bir iklimde/ortamda [kalıcı] bir davranış biçimine dönüşebileceğini” örneklerle ve kendi özgün makaleleriyle anlatmaya çalışacağını belirtiyor. İzleyicilerimizi Akyos’un sitesini ziyarete davet ederken, kendisine de başarı dileklerimizi iletiyoruz. 07 Aralık 2010
::
   Taxation, Innovation and the Environment | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Paying for Biodiversity | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management OECD ülkelerinin giderek daha çok başvurmaya başladıkları ‘çevreyle ilintili vergiler’, daha açık bir deyişle, çevreyi kirletene bunun bedelinin ödettirilmesine ilişkin uygulamalar, dünyamızın karşı kaşıya olduğu çevresel sorunların çözülmesine ne ölçüde katkıda bulunabilir? Örneğin, yeni temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların benimsenip uygulanması anlamına gelen çevresel yenilikçiliğin (ekolojik inovasyonun) teşvikinde bu tür vergilerin rolü nedir? OECD’nin yeni yayımladığı Taxation, Innovation and the Environment başlıklı rapor (2010) bu konuyu ele alıyor ve Japonya, G. Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, İsrail ve diğer bazı ülkelerde, bu konuda yapılan uygulamalar ve sonuçlarına dikkatimizi çekiyor. Yine OECD’nin yeni bir yayını olan Paying for Biodiversity: Enhancing the Cost-Effectiveness of Payments for Ecosystem Services başlıklı raporda da (2010) aynı mesele bu kez ‘biyoçeşitlilik’ konusu temel alınarak inceleniyor. / 11 Kasım 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara