Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 23:03 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 9 - 12 Arası   
     
::
  
SANAYİ 4.0 ve TÜRKİYE...

‘Sanayi 4.0 ve Türkiye’ konulu değerlendirmelere yer vermeyi sürdürüyoruz…

Müfit Akyos: “[Dışımızda gelişen ‘Endüstri 4.0’ dönüşümünde] bizim gibi ülkelere de bir yer biçilecektir. Korkarım bu yer önceki endüstri devrimlerinde biçilenlerden daha geride olacaktır...”
Akyos bu görüşünü ‘herkese bilim teknoloji (HBT)’ dergisinde dile getirdi. Yazısını -kendisinin izniyle- aktarıyoruz:

Akyos, M. (2016), ”Bilimkurgudan Yaşamın Gerçeğine: Endüstri 4.0”, HBT, 13.05.2016, sayı 7.

23 Mayıs 2016
***
Ali Akurgal, ‘Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü için Ne Yapılmalı’ sorusuna yanıt arıyor.
Ali Akurgal’ın ‘herkese bilim teknoloji (HBT)’ dergisinin ‘politikbilim’ köşesinde yer alan konuya ilişkin değerlendirmelerini -kendisinin izniyle ve yayın sırasına göre- izleyicilerimize aktarıyoruz:

Akurgal, A. (2016), “Endüstri 4.0”, HBT, 08.04.2016, sayı 2.

Akurgal, A. (2016), “Bana pazarı gösterin! (endüstri 4.0)”, HBT, 22.04.2016, sayı 4.

Akurgal, A. (2016), “Sürekli bağlı (always connected): endüstri 4.0”, HBT, 06.05.2016, sayı 6.

Akurgal, A. (2016), “Siber Güvenlik”, HBT, 20.05.2016, sayı 8.

Akurgal, A. (2016), “Sürücüsüz Otomobiller”, HBT, 03.06.2016, sayı 10.

Akurgal, A. (2016), “Sürücüsüz.Araçlar”, HBT, 17.06.2016, sayı 12.

29 Nisan-17 Haziran 2016
***
Erinç Yeldan: “Türkiye sanayi 4.0 metaforu ile betimlenen bu stratejik dönüşüme hazır mı?”

TÜSİAD’ın “Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” başlığını taşıyan raporuna 23 Mart’ta sitemizde yer vermiş ve bu rapor konusundaki görüşlere de açık olacağımızı belirtmiştik. Bu arada Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde 30 Mart’ta yayımlanan, söz konusu raporla ilgili yazısı dikkatimizi çekti. Sizin de dikkate değer bulacağınızı tahmin ettiğimiz bu yazıyı Yeldan Hocamızın da izniyle bilgilerinize sunuyoruz.
31 Mart 2016
::
  
National Academy of Engineering (2016): “Infusing Ethics into the Development of Engineers: Exemplary Education Activities and Programs”, National Academies Press, Washington.
“Mühendislikte etik anlayışının, mühendislerce olmazsa olmaz bir tasarım ve uygulama kuralı olarak içselleştirilmesi, mühendislik uygulamalarına kamuoyunun güven duyması açısından kritik bir öneme sahiptir. Mühendisler, teknikle etiğin adeta birbirine meydan okuduğu, karmaşık uluslararası ve toplumsal problemlerle giderek daha fazla uğraşır hale geldikçe bu önem daha da artmaktadır.”
Bu cümleler Ulusal Mühendislik Akademisi’nin (ABD), tanıtım bilgilerini başlıkta verdiğimiz raporunun girişinden... Bu rapor mühendislerin etik ve toplumsal meseleler konusundaki anlayışlarını geliştirmeye yönelik program ve stratejilerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Umarız ilgilenen olur...
31 Mart 2016
::
  ...
Main Science and Technology Indicators, Volume 2015 Issue 2
Main Science and Technology Indicators, Volume 2015 Issue 2
Evet, tanıdığınız bir yayın; 2015’in 2. sayısı ve yılsonu itibariyle OECD’ye üye ülkelerin ve üye olmayan 7 ülkenin bilim ve teknoloji yapılarıyla yetenek düzeylerini geliştirmeye yönelik çabalarının sonuçlarını yansıtan göstergeler yer alıyor.
31 Mart 2016
::
  
TÜRKİYE'NİN SANAYİ 4.0'a DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN MÜ?
EBSO ve TÜSİAD'dan GÖRÜŞLER...

EBSO: Sanayi 4.0: Uyum Sağlamayan Kaybedecek
‘Sanayi 4.0’ konusunda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Araştırma Müdürlüğü’nün de 2015 Ekim’inde bir rapor hazırlamış olduğunu, raporu Dr. Serdar Şahinkaya Hocamız, “Benim İzmirli hemşerilerim de bu konuda bir rapor hazırlamışlar.” notuyla bize iletince öğrendik. ‘Sanayi 4.0: Uyum Sağlamayan Kaybedecek’ başlıklı bu raporu da değerlendirmelerinize açık olarak siz izleyicilerimizle paylaşıyoruz.
10 Mayıs 2016

TÜSİAD: Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü
TÜSİAD, 17 Mart’ta, “Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi” başlığını taşıyan bir rapor yayımladı. “Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü” logosunu taşıyan ve ‘The Boston Consulting Group (BCG) ile TÜSİAD ortak çalışması’ olarak takdim edilen bu raporun sonunda, BCG bünyesinde, 2015 yılında hazırlanmış olan "Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries" isimli çalışmanın baz alındığı belirtilmiş.
Hem TÜSİAD’ın yayımladığı rapor hem de temel alınan BCG raporu dikkate değer... Sitemiz TÜSİAD raporu konusunda bize ulaştırılacak değerlendirmelere de açık olacak. Bu raporu bize eş zamanlı olarak ulaştıran Prof. Dr. Ercan Tezer ve Müfit Akyos’a teşekkürlerimizle.
23 Mart 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara