Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 22:45 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 77 - 80 Arası   
     
::
  Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden Dr. Ercan SARIDOĞAN bilim, teknoloji ve yenilikçilikle rekabet gücü arasındaki ilişkiyi mikro ve makro düzeyde incelediği bir çalışmasından da bizi haberdar etti: Mikroekonomi ve Makroekonomi Düzeyinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Stratejiler (İTO yayınları; İstanbul, 2010)... Bu çalışmayı da izleyicilerimizin bilgilerine sunuyoruz. (15 Mart 2011)
::
  ‘Teknolojik değişim, yenilikçilik ve ekonomik gelişme’ ile ilgili bilimsel literatürü izleyenleri, bu kez de Türkiye’de yayımlanmış olan bir çalışmadan haberdar etmek isteriz: BİLİM-TEKNOLOJİ-İNOVASYON TEMELLİ EKONOMİ VE TOPLUM (İTO yayınları; İstanbul, 2010)... Bu çalışmayı, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rona TURANLI ile aynı bölümden Dr. Ercan SARIDOĞAN yapmış... Değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizle... (31 Ocak 2011)
::
   OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management İzleyicilerimize umut dolu yeni bir yıl dilerken, 2010’u, OECD’nin yeni yayımladığı Science, Technology and Industry Outlook 2010’la kapatıyoruz. Bu raporda, aralarında Türkiye’nin de olduğu, OECD’ye üye ülkelerle Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika gibi yükselen ekonomilerde bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarındaki ana eğilimler değerlendiriliyor. Buna ek olarak, en son veri ve göstergelerden hareketle de, ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilikçilikteki performansları; ulusal bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarındaki ve bu politikaları tasarlama ve değerlendirmelerindeki eğilimleri gibi, politika gündemlerinde üst sıralarda yer alan konular inceleniyor. Her ülkenin bilim, teknoloji ve yenilikçilikteki yetkinlik profilinin sunulduğu Rapor’da bu profiller, ilgili ülke bağlamında üstesinden gelinmesi gereken güncel politika sorunlarıyla ilişkilendirilerek ele alınıp değerlendiriliyor. Ayrıca, bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin, ekonomik krizden hızlı, sürdürülebilir ve kalıcı bir çıkışta sürükleyici bir rol oynaması beklendiğine işaret edilerek şu sorulara da yanıt aranıyor: Krizin bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikaları üzerindeki etkileri nelerdir? Ülkeler bilim, teknoloji ve yenilikçilikteki yeteneklerini artırmak için ne gibi adımlar atıyorlar? Yükselen ekonomilerin yine bu alanlardaki yeni konumları ne olabilir? / 27 Aralık 2010
::
   OECD Information Technology Outlook 2010 | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management İki yılda bir yayımlanan OECD Information Technology Outlook’un 2010 baskısında, önceki yıllarda olduğu gibi, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri açısından dünyadaki genel manzara nedir; bu manzaraya giren ülkeler arasında Türkiye’nin yeri neresidir, bunu görmek mümkün. Bu baskıda, doğal olarak, enformasyon ve telekomünikasyon mal ve hizmetlerini üreten sanayilerin, yaşadığımız kriz sürecindeki durumları ve kriz sonrasındaki toparlanma döneminde oynayabilecekleri roller de ele alınıyor. Ayrıca, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin çevresel problemler ve iklim değişikliğiyle baş etmede kullanılmalarının önemine de dikkat çekiliyor. / 16 Aralık 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara