Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 22:28 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 73 - 76 Arası   
     
::
   Towards Green Growth | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Towards Green Growth: Monitoring Progress | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Hemen hemen her ülkede bütün dikkatlerin tam da yaşanan ağır ekonomik krizden çıkabilme meselesinin üzerinde yoğunlaştığı bir dönemde, OECD bize, her ne olursa olsun, sürdürülebilir büyüme sorununu asla göz ardı etmememiz gerektiğini hatırlatan iki kitap yayımladı: Towards Green Growth ve Towards Green Growth: Monitoring Progress - OECD Indicators… İlk kitapta, konuyla ilgili olarak, değişik ülke koşullarına ya da gelişmenin farklı aşamalarındaki ülkelere uyarlanabilecek, esnek bir politika çerçevesi çiziliyor. İkincisindeyse, ülkelerin bu alanda kaydedecekleri ilerlemeleri ölçmek için kullanabilecekleri araçlar sunuluyor. 07 Haziran 2011
::
   Regions and Innovation Policy | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management OECD, 2007 yılında “OECD Reviews of Regional Innovation” yayın dizisini başlatmıştı. Bu diziden yeni bir yayın çıktı: Regions and Innovation Policy (2011)... Bu yayında özellikle iki konu ele alınıyor: Birincisi, “Bölgesel aktörler kendi bölgelerine özgü imkânları göz önünde tutarak, yenilikçiliği nasıl destekleyebilirler…”; diğeri de, “Ulusal yenilik politikalarında bu bölgesel boyut nasıl dikkate alınmalıdır…” Yenilikçilik konusundaki bu çok katmanlı yaklaşımda, farklı katmanlarda yer alan aktörlerin üstlenecekleri rol ve sorumluluklar arasındaki karşılıklı bağımlılık meselesi, üzerinde durulan yeni bir konu olarak üye ülkelerin dikkatlerine sunuluyor… 20 Mayıs 2011
::
   Attractiveness for Innovation | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management OECD, ‘yenilikçi yatırımları [inovasyon yatırımlarını] cezbetmeyi’ konu alan bir rapor yayımladı: Attractiveness for Innovation / Location Factors for International Investment (2011)… Bu raporda, uluslararası, yenilikçi yatırımlarda gözlenen eğilimler ve bu yatırımları kendi ülkelerine çekmeye çalışan hükûmetlerin izlediği politikalar inceleniyor. Çok uluslu şirketlerin bu tür yatırımlardaki rolleri ve onları cezbetmek için uygulanan politikalar bu raporda özellikle üzerinde durulan bir konu... 19 Mayıs 2011.
::
   Better Policies to Support Eco-innovation | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Skills for Innovation and Research | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management OECD’nin iki yeni yayını var. İlki, Better Policies to Support Eco-innovation: Studies on Environmental Innovation başlığını taşıyor. Bu rapor (2011), çevreci yenilikçiliğin (ekolojik inovasyonun) gelişmesini ve yayınmasını destekleyen politikaları ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Çevreci yenilikçilik yalnızca teknolojik gelişmelerle ilgili bir mesele değildir. Bu açıdan, raporda, çevreci yenilikçiliğin gelişmesini ve yayınmasını etkileyen sanayi ve rekabet politikalarıyla ve pazar yapısı gibi meselelerle çevreci politikalar arasındaki ilişkiler de irdelenmektedir. Skills for Innovation and Research başlığını taşıyan ikinci yayındaysa (2011), yenilikçilik ve araştırmacılık için hangi yeteneklerin gerekli olduğu ve bu yeteneklerin nasıl kazanılacağı anlatılıyor. Her iki yayına da göz atmanızda fayda var... (24 Mart 2011)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara