Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 21:08 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 45 - 48 Arası   
     
::
  Gelecek 50 yılda yönetim...
McKinsey Quarterly’nin 2014’teki 3. sayısı, yayının 50.yıldönümü dolayısıyla özel bir konuyu ele almış: <Management: The next 50 years (Gelecek 50 yılda yönetim)... Bu ana konu, ‘uzun vadede kapitalizm’, ‘öğrenen makina çağında liderlik’, ‘stratejistler için yeni ufuklar’, ve ‘küresel üretkenlik (prodüktivite)’ konularıyla birlikte irdeleniyor. Yayında göz atmaya değer konular var...
05.Şubat 2015
::
   OECD Research and Development Expenditure in Industry 2014
OECD Research and Development Expenditure in Industry’nin 2014 yılına ait bu sayısı OECD üyesi 28 ülke ile üye olmayan dört ülkenin sanayi ve hizmet sektörlerine göre dağılmış ARGE harcamalarına ilişkin son istatistik verilerini kapsıyor. Göz atmaya değer.
22 Ocak 2015
::
  “Aynı dünyada yaşamıyor muyuz?”
Müfit Akyos, CBT’de bugün (16.01.2015) yayımlanan, “Çocuklara ve Ülkeye Kıymayın Efendiler...” başlıklı yazısında, “geleceği inşa edecek çocuklarımıza değer görülen eğitim sistemimize karşı, konunun dünyada hangi düzeyde ve hangi kapsamda ele alındığına” ilişkin iki örnek vermiş. ABD’den ve Finlandiya’dan...
ABD’den verdiği örnek, temel eğitim kurumlarında bilim eğitimine yön veren ve 2013 başlarında yeniden gözden geçirilerek Next Generation Science Standards: For States, By States başlığıyla yayımlanan ‘Gelecek Nesil Bilim Standartları’... Bu standartlarda, Ulusal Araştırma Konseyi’nin 2011’de, ABD’nin “Temel Eğitim Kurumlarında Bilim Eğitimi için” ortaya koyduğu A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas başlıklı raporu esas alınmış.
ABD’nin standardında ana tema şu: “Bütün öğrenciler -[ilerde] ister bir hastanede teknisyen, ister yüksek teknolojili bir üretimde işçi veya doktoralı araştırmacı olsunlar- temel eğitim sürecinde güçlü bir bilim eğitimi almalıdırlar.”
Finlilerde de yaklaşım farklı değil... Akyos soruyor: Biz onlarla “aynı dünyada yaşamıyor muyuz?”
16 Ocak 2016
::
  Research and Innovation Performance in the EU 2014: Innovation Union progress at country level
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan bu raporda yer alan ülke profilleri, araştırma ve yenilik (inovasyon) politikalarının belirlenmesine ve bu politikalar uygulamaya konduğunda da başarı derecelerinin izlenebilmesine yardımcı olacak bilgi ve çözümlemeleri içermekte... Türkiye’nin de araştırma ve yenilik profilinin yer aldığı bu kaynak rapor ülkeler arası karşılaştırmalara (ve bizim de durumumuzu bir kez daha görmemize) olanak veriyor. El altında bulundurulmasında yarar var.
Avrupa Birliği’nin ‘Horizon 2020’ adıyla anılan Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ile ilgili olarak aktardığı bilgilerle bu yayına ulaşmamıza da vesile olan Cihat Uysal’a teşekkürlerimizle...
08 Ocak 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara