Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 22:57 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 21 - 24 Arası   
     
::
  
Income Inequality Income Inequality: The Gap between Rich and Poor
Gelir eşitsizliği giderek artıyor. 1980’lerde OECD ülkelerinde nüfusun en zengin %10’unun geliri en fakir %10’luk kesimin gelirinin yedi katı iken bu bugün 9,5 kata çıktı. Üstelik, OECD verilerine göre, gelir eşitsizliği açısından Türkiye OECD ülkeleri arasında, durumu en kötü iki ülkeden biri (diğeri Meksika). ‘OECD Insights’ serisinden Brian Keeley imzasıyla yayımlanan (2015) bu kitap giderek büyüyen gelir eşitsizliğinin nedenlerini beş ana başlık altında inceliyor ve bu eşitsizlğin ülkeden ülkeye niçin değiştiğini ortaya koyuyor. Bu beş ana başlıktan biri de ‘küreselleşme ve bu süreçte kilit rol oynayan teknoloji’...
Konuya elbette daha farklı açılardan da yaklaşmak mümkün ama müellif en azından tartışma için güçlü bir çerçeve ortaya koyuyor.
13 Ocak 2015
::
  
The Future of Productivity The Future of Productivity
“Paul Krugman 1994’te demişti ki: ‘Üretkenlik (prodüktivite) her şey demek değildir. Ama uzun erimde hemen hemen her şeydir.’ Üretkenlik ’sıkı çalışmak’tan çok ‘kafayı kullanarak çalışma’yı içerir. Ve girdileri yeni fikirlere, teknolojik yenilikler (inovasyonlara) ve yeni iş modellerine dayanarak daha iyi birleştirip daha çok çıktı ortaya koyabilme yeteneğimizi yansıtır. Buhar makinası, elektrifikasyon ve sayısallaştırma gibi yenilikler mal ve hizmet üretiminde, yaşama standartlarını yükselten ve refah getiren köklü değişiklilere yol açtı. Bilinen gerçektir; fert başına düşen gelirlerde, ülkeler arasında gözlenen büyük farklar genellikle iş gücünün üretkenliğindeki farkların yansımasıdır. Önümüzdeki 50 yıl için beklenen odur ki, inovasyon ve bilgiye yapılan yatırımlar yoluyla üretkenlik, ekonomik büyüme ve refahın başlıca itici gücü olacaktır. Tabii beklenti bu olunca, son zamanlarda üretkenlikte gözlenen yavaşlamanın, ‘bu geçici bir durum mudur yoksa kalıcı bir şeylerin gelmekte olduğunun işareti midir’ tartışmasıyla birlikte büyük bir ilgi uyandırması şaşılacak bir şey olmasa gerek...”
OECD’nin yayımladığı (2015) The Future of Productivity başlıklı kitaba göz atmanın tam zamanı...
29 Aralık 2015
::
  
Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları
İstanbul Politikalar Merkezi’nin 2015 Kasım’ında yayımladığı ‘Kömür Raporu’ dikkate değer bir çalışma... Ana konu başlıkları farklı üniversitelerden altı akademisyen tarafından paylaşılan raporda, “kömürün bir enerji ve sera gazı kaynağı olarak Türkiye’deki mevcut durumu, sağlık üzerine etkileri, elektrik üretiminde kömürün payının artırılması yöneliminin iklim ve ekonomi politikalarıyla ilişkisi ve ‘temiz kömür’ mümkün mü? (karbon tutma ve depolama teknolojileri) tartışması” ele alınıyor. Raporu bize ileten Haluk Orhun’a (Fizik Mühendisi) teşekkürlerimizi sunuyoruz.
17 Aralık 2015
::
  21. Yüzyılın Kamyonu Ortaklığı’nın [ABD] ARGE Projelerine ilişkin bir Rapor: Review of the 21st Century Truck Partnership [Third Report]
Pikaplardan treylerlere kadar uzanan ticari araçlarda (ABD’deki sisteme göre sınıf 3’ten 8’e kadar olan ticari araçlar) yakıt tüketimini ve gaz emisyonunu azaltmak için, ABD’de 2001’de kurulan ’21 Yüzyılın Kamyonu Ortaklığı’nın (21st Century Truck Partnership) ARGE projelerini inceleyen Ulusal Bilim, Mühendislik ve Sağlık Akademileri’nin üçüncü raporu nihai biçimiyle yayımlandı (16 Eylül’de Rapor’un basımdan önceki kopyasını -Prepublicatıon Copy; Subject to Further Editorial Correction- yayımlamıştık). Önceki iki rapora ilişkin bilgilerin de yer aldığı bu rapor konuya ilişkin araştırmaların niteliği ve kaydedilen gelişmeler konusunda bilgi edinmek için iyi bir kaynak...
Ayrıca, kamu fonlarından desteklenen büyük çaplı rekabet öncesi ortak araştırmaların nasıl yürütüldüğü ve ülkenin en ciddi bilim kurumları tarafından kamu yararı gözetilerek nasıl incelendiğine ilişkin de iyi bir örnek...
03 Aralık 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara