Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 21:44 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 13 - 16 Arası   
     
::
  
Sizlere iyi bir haberimiz var:
HerkeseBilimTeknoloji yayın hayatına başladı (http://www.herkesebilimteknoloji.com/). Türkiye’yi basan karanlığı ve karamsarlığı delip geçen bir ışık demeti, bir umut... O karanlığa, karamsarlığa rağmen, yarının aydınlık Türkiye’sinden umut kesmeyenlerin kendi alanlarındaki cesur ve özverili bir atılımı... Sözü bu elektronik yayının -ve hemen ardından gelecek derginin- editörüne bırakalım:
“...bir gelenekten bahsedeceksek, öncümüz Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji’dir. Bu dergi 30 yaşına basmaya az kala, yerini HerkeseBilimTeknoloji’ye devretti. Koca adam olmuştu, artık kendi ayakları üzerinde durabilirdi. Şimdi CBT’nin izleyicisi olan HBT, 30 yıldır kendisine gönül verenlerle bütünleşiyor. Tabii daha büyük bir kitleyle bütünleşmek gibi bir iddiayla ve CBT’ye teşekkür ederek.”
Ve işte yola devam kararlarının gerekçeleri: “...Tarihsel anlamda akıl ve bilim. Eleştirel düşünme. Araştırma ve merak. Nasıl çalışıyor ve neden böyle, diye düşünmek. Araştırma ve üretmenin ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. Daha iyi bilim, daha iyi araştırma. Daha iyi bir yaşam ve ülke. Bilim ve teknoloji olmadan, bunları üretmeden hiç bir ülke ayağa kalkamaz. Bunun için HerkeseBilimTeknoloji sizlere koştu. El ele tutuşup birlikte yürüyeceğiz. ...Hemen arkasından yine aynı ad ile haftalık dergisi gelecek.”
HBT’nin yolu açık olsun...
17 Mart 2016
::
  
Arabalar Nereye: ‘CONNECTED CAR’
McKinsey’in Ocak 2016 tarihli “Otomotiv Sanayiinde Dönüşüm Yaratacak Güçlü Eğilimler” konulu raporuna sitemizde yer vermemizin hemen ardından, Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Önceki Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer “Connected Cars” konusunu ele alan raporlar/çalışmalar arasından yaptığı bir seçkiyi bize iletti (21 Şubat 2016). Geleceği[mizi]n tasavvuru açısından önemli bulduğumuz bu seçkiyi -sizlere yansıtma konusundaki gecikmemiz dolayısıyla Sayın Tezer’den özür dileyerek- bilgilerinize sunuyoruz. Katkısı dolayısıyla kendisine teşekkürlerimizle birlikte...
16 Mart 2016
::
  
Otomotiv Sanayiinde Dönüşüm Yaratacak Güçlü Eğilimler
“Günümüz ekonomileri yeni yükselen pazarlardaki/ekonomilerdeki gelişmeler, yeni teknolojilerin ortaya çıkışındaki hızlanma, sürdürülebilirlik politikaları ve ‘sahip olma’ konusunda değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle dramatik biçimde değişiyor. Sayısallaşma, artan otomasyon ve yeni iş modelleri diğer sanayilerde kökten değişiklikler yaratırken otomotiv sanayiinin bu gidişin dışında kalması zaten düşünülemezdi. Nitekim bu değişim güçleri otomotiv sektörünü de derinden etkileyecek teknoloji tabanlı dört eğilim doğurdu: Farklı bir hareket yeteneği [mobility], otonom seyir [autonomous driving], elektrifikasyon ve bağlantılılık [connectivity]...”
Bu çözümleme McKinsey’in yayımladığı Ocak 2016 tarihli “Disruptive trends that will transform the auto industry” başlıklı rapordan... Raporda belirli senaryolardan hareketle geleceğin otomobili ve otomotiv sanayii konusundaki tahmin ve öngörüler ortaya konuyor. Bu öngörülerin arka planında, değişen tüketici eğilimleri ve geleceğin kent yapıları güçlü bir etken olarak yer alıyor. Bu rapor kanalıyla, konu ile ilgili pek çok rapor ve makaleye erişme olanağı da var. Çarpıcı bir rapor; vakit ayırmaya değer...
21 Şubat 2016
::
  
ABD Ulusal Mühendislik Akademisi’nin düzenlediği ‘Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları’
ABD Ulusal Mühendislik Akademisi (National Academy of Engineering) Konseyi, 1995 Eylül’ünden bu yana her yıl “Mühendisliğin Ufukları (Frontiers of Engineering)” konulu sempozyumlar düzenlemekte... Bu sempozyumlarda, mühendisliğin yeni ufuklar açan alanlarında ABD’de yapılan çalışmalar önceden belirlenmiş konu başlıkları altında sunuluyor. Söz konusu sempozyumlardan sonuncusu 2015 Eylül’ünde yapıldı: 2015 US Frontiers of Engineering Symposium.
İzleyicilerimiz anımsayacaklardır; Müfit Akyos dostumuzun bütün bu sempozyumların program ve belgelerine ulaşmayı mümkün kılacak biçimde düzenlediği bir listeye ‘Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları’ başlığıyla sitemizde yer vermiştik. Bu kez listeyi son sempozyumu da kapsayacak biçimde yeniden yayımlıyoruz.
05 Şubat 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara