Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi , Saat 22:39 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz  / Akyos , Müfit
::
Şimdi herşey “smart”  / Akyos , Müfit
::
Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.  / Akyos , Müfit
::
HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!  / Akyos , Müfit
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

bilgi@inovasyon.org

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  4.9.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.8.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  7.8.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.7.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   154 Kayıttan 105 - 108 Arası   
     
::
  Japonya’nın Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü (NISTEP), 2035 yılını hedef alan 8’nci Bilim ve Teknoloji Öngörü Çalışması’nın [The 8th Science and Technology Foresight Survey] sonuçlarını, İngilizce olarak da, çeşitli başlıklar altında yayımlamaya devam ediyor. NİSTEP, bu çalışmanın belkemiğini oluşturan Delfi Soruşturması’nın analiz sonuçlarına da web sayfasında yer verdi. [Science and Technology Foresight Survey - Delphi Analysis (NISTEP Report No. 97; May, 2005)]. Bu rapora http://www.nistep.go.jp/ > English Page > NISTEP Report yolunu izleyerek erişebilirsiniz. (03 Nisan 2006)
::
  İmalât sanayilerinde Avrupa’nın rekabet gücünü artırma politikasına ışık tutmak üzere yapılan ve ManVis kısa adıyla anılan öngörü çalışması tamamlandı. , 6’ncı Çerçeve Program kapsamında Avrupa Birliği’nce desteklenen çalışma, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research’ün eşgüdümünde yürütüldü. Türkiye, projenin ulusal bazdaki katılımcıları arasında yer aldı. Öngörü çalışmasının temelini, Delfi yöntemiyle yapılan kapsamlı soruşturma oluşturdu ve bu soruşturmaya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 Avrupa ülkesinden 3112 uzman katıldı. Projenin yürütücüleri ile Türkiye arasındaki temâsı, başlangıçta, Prof. Dr. Erol Taymaz (ODTÜ) sağlıyordu. Bu görevi daha sonra Prof. Dr. Haluk Geray devraldı (AÜ İletişim Fakültesi; TÜBİTAK). Delfi soruşturmasının sonuçlarının açıklandığı “Delfi Yorum Raporu”; bu sonuçlara dayalı olarak hazırlanan “Politika Belgesi”; imalât sanayiinin geleceği ile ilgili olarak, Çin, Japonya ve ABD’de yapılmış öngörü çalışmalarının sonuçlarını özetleyen “Uluslararası Perspektifler Raporu”; ve ‘imalât sanayii ürünlerindeki toplumsal talep’ konusuyla ilgili kuruluşlardan gelen paydaşların katıldıkları seminer sonuçlarını yansıtan “Senaryo Raporu” ManVis’in ana çıktıları arasında yer alıyor. (24 Mart 2006)
::
  NSF kısa adıyla bilinen National Science Foundation (ABD) Şubat ayında (2006) “Simulation-Based Engineering Science: Revolutionizing Engineering Science through Simulation” başlıklı bir rapor yayımladı. Bilim ve teknolojinin geleceği ile ilgili öngörü çalışmaları yapan ve bu çalışmaları, kendi ülkelerinin geleceğini güvence altına almak için hayata geçirmeye uğraşan ülkelere ışık tutacak bu raporun Türkiye’de de ilgi uyandıracağını umuyoruz. Rapordan bizi haberdar eden Dr. Mete Çakmakçı’ya (TTGV) teşekkürlerimizle. (10 Mart 2006)
::
  Dünya Bankası, 23 Şubat 2006 tarihini taşıyan, “Turkey - Country Economic Memorandum: Promoting Sustained Growth and Convergence with the European Union” başlıklı bir rapor yayımladı. Türkiye’nin teknolojide yetkinleşmesi meselesini, daha ziyâde “sermaye mallarının ithâli, doğrudan yabancı yatırımlar ve lisans alımları yoluyla yabancı teknolojiye erişim ve bu teknolojiyi özümseyip kullanmada” yetkinleşme biçiminde ele alan; ama, bu arada, inovasyonda yetkinleşme için “ARGE harcamalarını artırma” gereğine de değinen rapor, yansıttığı bu ‘bakış açısı’ bakımından da incelenmeye / irdelenmeye değer. Bu rapordan bizi haberdar eden Sayın Ayhan Uysal’a (DPT) teşekkürlerimizle. (07 Mart 2006)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002

Anıyoruz
Aykut Göker 79 Yaşında

12 Mart 2017, Pazar, Saat: 14.00-18.00

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kennedy Cad. No: 4 Kavaklıdere / Ankara